PROVERBE HAÏTIEN

DI DIAB BONJOU DIAB AP MANGEW,PA DI DIAB BONJOU DIAB AP MANGEW, KOULANGIETTE MANMAN DIAB LA. Tu dis bonjour au Diable il te mange, Tu ne dis pas bonjour au Diable, il te mange .Que le Diable aille se faire foutre. Proverbe de ma Maman Irene Bruno qui m'a eleve .Toute ma vie elle m'a répété ce proverbe. 

Aide

 

 . De mèg pa fri.

 . Kouto pa janm grate manch li.

 . Ti bout kouto miyò pase zong.

 . Yon sèl dwèt pa manje kalalou.

Ambition

 . Anbisyon touye rat. 

 . Anvi tout, pédi tout.

Amitié

 . Achte peye, prete remèt, se sa ki fè zanmi dire.

 . Bèl dan pa di zanmi pou sa.

 . Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.

 . Fiyèl mouri, makomè kaba.

 . Lè-w genyen zanmi konnen-w.

 . Men ale, men vini zanmi dire.

 . Pye bèf pour pye bèf, map prann kay pratik.

 . Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Amour

 . Chen pa janm mode piti li jis nan zo.

 . De mèg pa fri

 . Lamou pa konn dèyè pyese.

 . Si-w renmen po-a fò-k renmen grenn la tou. 

Anes

 . Bourik chaje pa kanpe.

 . Bourik fè pitit pou do-l poze.

 . Bourik toujou rete bourik.

 . Bourik travay, chwal garyonen.

 . De kou nan bouda bourik la, de kou nan sakpay la.

 . Lanmò bourik ranje chen.

 . Le-w nan mitan bourik, ou pote ba.

 . Mizè fè bourik kouri pase chwal.

 . Ou fòse bourik janbe dlo, ou pa fòse-l bwè dlo.

 . Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

Apparence (fausse)

 . Bel lantèman pa vle di paradi.

 . Bèl cheve pa lajan.

 . Bèl fanm pa vle di bon ménaj.

 . Bèl parol pa vle di verite pou sa.

 . Chen ki jape pa mòde.

 . Dlo lacho blanch, men li lèt pou sa.

 . Foumi pa mouri anba barik siro.

 . Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.

 . Kaka poul pa ze.

 . Kalbas gran bouch pa ken dlo.

 . Kay koule tronpe solèy men li pa ka tronpe lapli.

 . Pale fransè pa di lespri.

 . Se lè koulèv la mouri, ou wè longè-l.

 . Tande pa di konprann pou sa.

 . Tankou ti Jezi nan po krab.

 . Ti dife boule.

 . Zafè nèg pa janm piti, se janm kanso-l ki piti.

Argent

 . Chemen lajan pa gen pikan.

 . Kòfrefò pa swiv kòbya.

 . Lajan al kay lajan.

 . Lajan fè chen danse.

 . Lajan fè nèg monte maswife

 . Lajan kase ròch.

 . Lanjan nan poch pa fè pitit.

 . Lajan pa fè boul nan pòch malere.

 . Lajan pa al gangan pou-l tounen.

 . Lajan pa gen lode.

 . Mezi lajan-w, mezi wanga-w.

 . Se sen kòb ki fè goud.

Aubaine

 . Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.

 . Yon avantaj bab ak moustach.

Auto-Defense

 . Byen jwennm byen kontre.

 . Mwen byen sangle, mwen pap foule. 

 . Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.

 . Tout bèt jennen mode.

Avertissement

 . Kreyòl pale, kreyòl konprann.

 . Lagè avèti pa touye kokobe.

 . Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

-C-

Caprice

 . Lè vant chat plen, ke rat anmè.

 . Li gen trop machin deyè nòs li.

Causalité

 . La fimen pa leve san dife.

Chance 

 . Chak jou pa Dimanch.

 . Lè-w pa gen chans, lèt kaye kase tèt ou.

 . Ou jis dèyè kamyonèt la.

 . Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.

 . Zèb ou pa vle leve nan jaden, leve devan pòt kay ou.  

Changement

 . Bourik toujou rete bourik.

 . Chen bwè ze pa kite metye.

 . Kite kantik pran priyè.

 . Pitit tig se tig.

 . Tèt ki abitye met chapo ap toujou met chapo.

 . Zonbi ki goute sèl, pa mande rete.

Chats

 . Chat ki chode pè menm dlo frèt.

 . Chat konnen, rat konnen, barik mayi-a rete la.

 . Chat mande swe, lage chen deye-l.

 . Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.

 . Lè chat pa la, rat bay kalinda.

 . Lè vant chat plen, ke rat anmè.

 . Mete chat veye mantèg.

 . Sa chat konnen, se sa li montre pitit li.

 . Sa manman chat konnen, manman chat konnen-l tou.

Chiens

 . A defo chen, kabrit al lachas. 

 . Anvan chen manje zo, li mezire machwè-l. 

 . Bat chen-an tan mèt li.

 . Bat men ankouraje chen. 

 . Bwa ki nan men-w, se avèk li ou pouse chen. 

 . Chen grangou pa jwe. 

 . Chen ki bwè ze pa kite metye.

 . Chen ki gen zo pa gen zanmi

 . Chen ki jape pa mòde.

 . Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.

 . Chen ou fè byen se ou li mòde lè li anraje.

 . Chen pa janm mòde piti li jis nan zo.

 . Gran mesi chen se kout baton.

 . Lajan fè chen danse.

 . Lanmò bourik ranje chen.

 . Li pa janm trò ta pou chen anraje

 . Li pa konnen non chen-l.

 . Rele chen papa pou zo.

 . Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.

 . Se sou chen mèg, yo wè pis.

 . Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

Compassion

 . Le ou wè vye zo nan chimen, konnen li te gen chè sou li yon jou

 . Se pa lè yon moun ap neye, pou-w montre-l naje

Confiance

 . Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.

 . Chen pa janm mode piti li jis nan zo.

 . Koulèv ki konn laje goj li vale krapo.

 . Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale. 

 . Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.

 . Kapab pa soufri.

 . Lanmè pa kenbe kras.

 . Makak pa jwe ak tig.

 . Volè pa janm renmen volè parèy li.

Contraintes

 . Abitan pa mize lavil. 

 . Bourik chaje pa kanpe.

 . Byen konte, mal kalkile.

 . Jwèt se jwèt, kròchèt pa landann. 

 . Le-w pa gen manman ou tete grenn.

 . Se nan chemen jennen ou kinbe chwal malen.

 . Tout bèt jennen mode.

Corruption

 . Gen twou nan manch.

 . Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.

Coqs

 . Avantaj kok, Se na zepon-l li ye.

 . Eksperians kòk la se nan zepon-l li ye.

 . Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.

-D-

Danger et risques

 . An afè pa dòmi di.

 . Anmèdan gen remèd. 

 . Antre nan batay san baton.

 . Ayiti se tè glise. 

 . Bat chen-an tan mèt li.

 . Bèf pou wa, savann pou wa, ya demel yo.

 . Gade pa boule je.

 . Gade pa pwazon (de Pèlen tèt).

 . Jwèt se jwèt, kròchèt pa landann.

 . Lè ké ti poul kontant, malfini ki déyè-l.

 . Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.

 . Lè-w mouri, ou pa pè santi.

 . Lè wap manje ak diab, ou kenbe fouchèt ou long.

 . Li se kouto de bò.

 . Mwen byen sangle, mwen pap foule. 

 . Mache chèche pajanm dòmi san soupe.

 . Makak pa jwe ak tig.

 . Mete chat veye mantèg.

 . Moun ki manje piti tig pa dòmi di.

 . Nan mal, nan mal nèt.

 . Pa konen pa al lajistis.

 . Pawòl anpil, machwè gonfle.

 . Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

 . Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.

 . Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

 . Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Déception

 . Aprè dans, tanbou lou.

 . Byen konte, mal kalkile.

 . Depi-l rat, se premye fwa li pran nan pèlen.

 . Se lè koulèv la mouri, ou wè longè-l.

 . Tankou ti Jezi nan po krab.

 . Zèb ou pa vle leve nan jaden, leve devan pòt kay ou.

Démocratie

 . Konstitisyon se papye, bayonèt se fè.

Diffamation

 . Lang malveyan file pase kouto de bò

 . Lang pa lanmè, men li ka noye-w

Dignité

 . Lajan fè chen danse.

 . Lajan fè nèg monte maswife.

 . Merite pa mande.

 . Rele chen papa pou zo.

Divisions sociales

 . Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.

 . Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.

 . Kabrit pa mare nan pikèt bèf.

 . Milat pòv se nèg, nèg rich se milat.

 . Ou jis dèyè kamyonèt la.

 . Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy

-E-

Egoisme

 . Akrèk pa bay.

 . Anvi tout, pédi tout.

 . Chen ki gen zo pa gen zanmi.

 . Depi na ginen, nèg rayi nèg.

 . Kabwit de mèt mouri nan solèy. 

 . Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy

 . Tout koukouy klere pou je-l.

 . Zafè kabwit pa zafè mouton.

Embarras

 . Byen konte, mal kalkile.

 . Tout bèt jennen mode.

Engagement

 . An afè pa dòmi di.

 . Aprè dans, tanbou lou.

 . Promès se dèt.

 . Responsablite se chay.

 . Wè pa wè antèman pou katrè.

 . Wi pa monte mòn.

Epargne

 . Se sen kòb ki fè goud.

 . Se piti ki mennen gwo.

 . Ti pil ti pil fè chaj.

Espoir

 . Bondye bon.

 . Byen mal pa lanmò.

 . Espwa fè viv.

 . Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.

 . Maladi pran bouyon.

 . Nan pwen lapriyè ki pa gen amèn.

Expérience

 . Avantaj kok, se na zepon-l li ye.

 . Koulèv ki konn laje goj li vale krapo.

 . Diab pa pè diab.

 . Eksperians kòk la se nan zepon-l li ye.

 . Fòk ou konn la, pou al la.

 . Fòk ou pase maladi, pou konn remèd.

 . Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.

 . Nèg sòt mare kòd li, nèg lespwi pakab demawe-l.

 . Pati bonè pa di konn chimen pou sa.

 . Tete pa janm trò lou pou mèt li.

-F-

Faiblesse

 . Konstitisyon se papye, bayonèt se fè.

 . Lè poul mare, ravèt fèl eskplikasyon.

 . Makak pa jwe ak tig.

Famille

 . Dwèt ou pou-ou, ou pa ka koupe-l jete.

Famine

 . Chen grangou pa jwe. 

 . Grangou se mizè, vant plen se traka.

 . Sak vid pa kanpe.

Flatterie

 . Lajan fè chen danse.

 . Rele chen papa pou zo.

-G-

Gaspillage

 . Bat dlo pou fè bè.

 . Se lave men, siye até.

 . Vide dlo nan panyen pèse.

Générosité

 . Bay piti pa chich.

 . Li gen kè nan men.

-H-

Haine

 . Depi nan  ginen, nèg rayi nèg.

Humilité

 . Kòfrefò pa swiv kòbya.

 . Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.

 . Li pa janm trò ta pou chen anraje.

Hypocrisie

 . Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

 . De kou nan bouda bourik la, de kou nan sakpay la.

 . Lè chat pa la, rat bay kalinda.

 . Ravèt pa janm gen rezon devan poul.

 . Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

-I-

Ignorance 

 . Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.

 . Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.

 . Li pa konnen non chen-l.

 . Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.

 . Sa je pa wè, kè pa tounen.

Impertinence

 . Ti moun fronte fè bab nan simityè.

 . Kabrit pa mare nan pikèt bèf.

Indépendance

 . Dyondyon leve kote-l vle, menm anba jouk poul.

 . Granmoun pa rete ak granmoun.

 . Mwen pa janm ret ak moun.

 . Se grès kochon-an ki kwit kochon-an.

Infortune

 . Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl.

 . Devenn se pian.

 . Lè-w gen devèn, lèt kaye kase tè ou.

 . Lè-w pa gen chans, lèt kaye kase tèt ou.

 . Malè pa gen klaksòn.

 . Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.

 . Sa-a se trokèt la, chay la dèyè. 

 . Wap kouri pou lapli, ou tonbe nan larivyè.

Ingratitude

 . Bèf pa janm di savann mèsi.

 . Chen ou fè byen se ou li mòde lè li anraje.

 . Gran mesi chen se kout baton.

 . Jete vye chodyè pou chodyè nèf.

 . Nan bay kout men, ou jwen kout pye

 . Ou kouche sou po bèf la, wap pale-l mal.

 . Ou monte makak voye ròch, premye moun li kase tet se ou

Injustice

 . Bondye konn bay li pa konn separe.

 . Bourik travay, chwal garyonen.

 . Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

 . Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.

 . Le-w malere, tout bagay sanble-w.

 . Piti malere malelve, pitit granèg malapri.

 . Ravèt pa janm gen rezon devan poul

 . Se sou chen mèg, yo wè pis.

 . Tout bèt nan lanmè manjé moun, men se reken ki pote pi move non.

Intelligence

 . Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.

 . Nou alfabèt, nou pa bèt.

 . Pale fransè pa di lespri.

 . Tande pa di konprann pou sa.

Investissement

 . Lanjan nan poch pa fè pitit.

-J-

Jalousie

 . Depi na  ginen, nèg rayi nèg.

 . Fanm jalou pa gra.

 . Volè pa janm renmen volè parèy li.

Justice

 . Mezi lajan-w mezi wanga-w.

 . Byen san swe pa profite.

 . Rayi chen, di dan-l blanch.

 . Sa ki ba bon pou sak, ou pa bay makout li. 

 . Sa-w fè, se li ou wè.

Justice divine

 . Kreyon Bondye pa gen gòm.

 . Sa Bondye sere pou-w lavalas paka pote ale. 

-L-

Lacheté

 . Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

 . Lè poul mare, ravèt fèl eskplikasyon.

 . Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

-M-

Malheur

 . Anmèdan gen remèd.

 . Chat mande swe, lage chen deye-l.

 . Chay la sot sou tèt, li tonbe sou zépòl.

 . Depi-l rat, se premye fwa li pran nan pèlen.

 . Kote yap plimen kodèn, poul pa ri.

 . Lè bab kanmarad ou pran dife, met pa-w ala tranp.

 . Lè kè ti poul kontan, malfini ki dèyè-l.

 . Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.

 . Mete chat veye mantèg.

 . Sa-a se trokèt la, chay la dèyè.

 . Wap kouri pou lapli, ou tonbe nan larivyè.

 . Zèb ou pa vle leve nan jaden, leve devan pòt kay ou.  

Méfiance

 . Abitan pa mize lavil.

 . Bèl fanm se traka.

 . Chat konnen, rat konnen, barik mayi-a rete la.

 . Chat ki chode pè menm dlo frèt.

 . Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.

 . Depi na ginen, nèg rayi nèg.

 . Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale.

 . Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.

 . Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.

 . Li se kouto de bò.

 . Makak pa jwe ak tig.

 . Makak sou, men li pap domi douvan kay chen.

 . Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.

 . Sa manman chat konnen, manman chat konnen-l tou.

 . Se lè koulèv la mouri, ou wè longè-l.

 . Se mwen se yo.

 . Si kalmason te viann, se pa nan mitan chemen ou ta jwen li.

 . Tig gen vye men, zong li pa janm vye.

 . Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Mensonge

 . Bonjou-l pa la verite

 . De je kontre manti kaba.

 . Twou manti pa fon.

Misère

 . Bat dlo pou fè bè.

 . Fè san soti nan ròch.

 . Grangou se mizè, vant plen se traka.

 . Se sou chen mèg, yo wè pis

 . Mache tankou yon kòk kazwèl ki pran move kout zepon.

 . Malere pa fè brodè.

 . Mizè fè bourik kouri pase chwal.

 . Ou jis dèyè kamyonèt la.

Mystère

 . Anba levit fè nwa.

 . Anba moumou se dèy.

 . Dèyè mòn gen mòn.

 . Lè marengwen ap vole, ou pa konn kilès ki mal, kilès ki fimèl.

 . Sa je pa wè, kè pa tounen.

 . Sa ki nan kè yanm, se kouto ki konnen-l.

 . Se lè koulèv la mouri ou wè longé-l.

 . Se soulye ki konnen si chosèt gen twou.

-N-

Naïveté

 . Gen bab pa vle di granmoum pou sa.

 . Lajan pa al gangan pou-l tounen.

 . Li pa konnen non chen-l.

Nécessités

 . A defo chen, kabrit al lachas. 

 . Bouche nen-w pou bwè dlo santi.

 . Chimen bezwen pa janm long.

 . Malere pa fè brodè.

 . Mizè fèbourik kouri pase chwal.

-O-

Omertà (Code du silence)

 . Bouch manje tout manje, li pa pale tout pawòl.

 . Je wè, bouch pe.

 . Kase fèy kouvwi sa.

 . Mouch pa antre nan bouch ki fèmen.

 . Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.

Opportunisme

 . Chanje mèt, chanje metye.

 . Dan pouri gen fòs sou bannann mi.

 . Dekouvri Sen Pyè pou kouvri Sen Pòl.

 . Fè lefou po-w pa peye dwa.

 . Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.

 . Lajan pa al gangan pou-l tounen.

 . Lanmò bourik ranje chen.

 . Le-w bezwen kongo, ou rele-l yaya.

 . Le-w nan mitan bourik, ou pote ba.

 . Ou fòse bourik janbe dlo, ou pa fòse-l bwè dlo.

 . Ou pran ka piskèt, li mande kokoye.

 . Se sòt ki bay, embesil ki pa pran.

Orgueil

 . Krapo fè kolè li mouri san dèyè.

 . Fè wont sèvi kolè.

-P-

Pardon

 . Evite miyo pase mande padon.

 . Bondye padonen, nèg pa padonen.

 . Kase fèy kouvwi sa.

 . Li pa manje manje bliye.

Paresse

 . Chita pa bay.

 . Lap kale wès

Partage

 . Manje kwit pa gen mèt.

 . Men ale, men vini zanmi dire.

 . Moun ki manje pou kont yo pa janm grangou.

Patience

 . Avèk patyans, wa wè tete foumi.

 . Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou-a li pouri

 . Piti piti fè lonè prezidan.

 . Ou pa nago, ou pa kita.

 . Sa-a se dènye kou ki touye koukou.

 . Se sen kòb ki fè goud.

 . Ti pil ti pil fè chaj.

 . Trò prese pa fè jou louvri

Perfection / Imperfection

 . Bèl fanm pa vle di bon ménaj.

 . Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.

 . Tout moun gen yon gren zannon kay zofèv

Perséverance

 . Bouche nen-w pou bwè dlo santi.

 . Li pa janm trò ta pou chen anraje.

 . Ou pa nago, ou pa kita.

 . Piti piti fè lonè prezidan.

 . Teke mab la jis li kase.

Porcs

 . Kochon manje santiman-l nan po bannan-n.

 . Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.

Providence

 . Bondye pa bòpè.

 . Bondye pouse mouch pou bèf san ke.

 . Kreyon Bondye pa gen gòm.

 . Pa gen pèn san sekou.

 . Sa Bondye sere pou-w lavalas paka pote ale. 

 . Tout chay gen trokèt li.

Prudence

 . Abitan pa mize lavil.

 . An afè pa dòmi di.

 . Anvan chen manje zo, li mezire machwè-l. 

 . Atansyon pa kapon.

 . Bèf ki gen ke long, pa janbe dife.

 . Bèl fanm pa vle di bon ménaj.

 . Bèl parol pa vle di verite pou sa.

 . Bouch manje tout manje, li pa pale tout paròl.

 . Bwè dlo repekte vè.

 . Chat ki chode pè menm dlo frèt.

 . Chodyè ou pa monte, ou pa desann li.

 . Dlo ou pa pè se li ki pote ou ale. 

 . Evite miyò pase mande padon. 

 . Evite pa kapon.

 . File kouto, men veye dwèt ou.

 . Je wè, bouch pe.

 . Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l.

 . Kabwit gade je met kay anvan-l antre.

 . Kapon antere manman-n.

 . Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.

 . Labouyi cho, ou manje-l sou kote.

 . Lagè avèti pa touye kokobe.

 . Le ti kwibich bezwen grandi, se nan twou ròch li rete.

 . Lè-w gen sèl nan solèy, ou veye lapli.

 . Lè-w manje pitit tig, ou pa domi di.

 . Lè wap manje ak diab, ou kenbe fouchèt ou long.

 . Li pa janm tròta pou chen anraje.

 . Malfini manke-w, li pa bliye

 . Mwen byen sangle, mwen pap foule.

 . Mache sou pinga-w pou-wpa pile se-w te konnen.

 . Makak pa jwe ak tig.

 . Makak sou, men li pap domi douvan kay chen.

 . Mouch pa antre nan bouch ki fèmen.

 . Pawòl anpil, machwè gonfle.

 . Pran bal ou ofon.

 . Pa fouye zo nan Kalalou.

 . Pye kout pran devan.

 . Rete trankil, se remèd kò.

 . Se lè-w pile chen, ou konn si li konn mòde.

 . Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

 . Veye zo-w, veye lòt la.

 . Ti mapou pa grandi anba gro mapou.

 . Tig gen vye men, zong li pa janm vye.

-R-

Rancune

 . Bay kou bliye, pote mak sonje.

 . Padon pa geri maleng. 

Réalisme

 . Aprè dans, tanbou lou.

 . Bèl cheve pa lajan.

 . Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.

 . Bwa ki nan men-w, se avèk li ou pouse chen.

 . Chanje mèt, chanje metye.

 . Chay ou pa ka pote, ou mete-l ate byen Dousman.

 . Gen bab pa vle di granmoum pou sa.

 . Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l. 

 . Kaka poul pa ze.

 . Kalbas gran bouch pa kenbe dlo.

 . Kalbas pa donnen joumon.

 . Kochon maron konnen sou ki bwa poul frote.

 . Le-w pa gen manman ou tete grenn.

 . Malere pa fè brodè.

 . Matla te di plis pase sa, epi li kite payas monte-l.

 . Mennen koulèv la lekol se youn, fè-l chita se de.

 . Mezi lajan-w, mezi wanga-w.

 . Pa fouye zo nan Kalalou.

 . Pa van chat nan makout.

 . Pati bonè pa di konn chimen pou sa.

 . Pito dlo-a tonbe, klabas la pa kraze.

 . Pito sa pase sa.

 . Pòv pa mande degi.

 . Sa chat konnen, se sa li montre pitit li.

 . Sak nan men-w, se li pa-w.

 . Se pa lè yon moun ap neye, pou-w montre-l naje

 . Ti bout kouto miyò pase zong.

 . Ti mapou pa grandi anba gro mapou.

 . Wè pa wè antèman pou katrè.

Résignation

 . Bondye bon.

 . Bouche nen-w pou bwè dlo santi.

 . Lè-w mouri, ou pa pè santi.

 . Nan mal, nan mal nèt.

 . Sa-k fèt fèt.

Respect

 . Bwè dlo, respekte vè.

 . Kabwit pa mare nan pikèt bèf.

 . Sa ki ba bon pou sak, ou pa bay makout li.

Révolte

 . Sa-a se dènye kou ki touye koukou.

Richesse

 . Kòfrefò pa swiv kòbya.

 . Lajan al kay lajan.

 . Milat pov se nèg, nèg rich se milat.

 . Le-w genyen zanmi konnen-w.

 . La sante se pi gro richès.

Risques

 . [Voir Danger et risques]

-S-

Sécurité

 . Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l.

 . Pa konen pa al lajistis.

 . Si chen rakonte-w sa li we, ou pap janm mache nannwit.

Solidarité

 . Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.

 . Chen pa janm mode piti li jis nan zo.

 . Chen ki gen zo pa gen zanmi.

 . Fiyèl mouri, makomè kaba.

 . Kouto pa janm grate manch li.

 . Men anpil chay pa lou.

 . Moun ki manje pou kont yo pa janm grangou.

 . Moun ki swe pou-w se sou li ou chanje chemiz. 

 . Pipi gaye pa fè kim.

 . Si-w renmen po-a, fò-k ou renmen grenn nan tou.

 . Ròch nan dlo pa konn doulè ròch nan solèy.

 . Vwazinaj se dra blan..

 . Yon sèl dwèt pa manje kalalou.

 . Zafè kabwit pa zafè mouton.

Sottise

 . Anvi tout, pédi tout.

 . Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.

 . Koukou wè lwen, men li pa wè deyè tèt li.

 . Li pa konnen non chen-l.

 . Matla te di plis pase sa, epi li kite payas monte-l.

 . Mete chat veye bè.

 . Nèg sòt mare chwal li, nèg lespri paka lage-l.

 . Nou alfabèt, nou pa bèt.

 . Se lave men, siye até.

 . Se sòt ki bay, embesil ki pa pran.

 . Pati bonè pa di konn chimen pou sa.

 . Tròp lespri, sòt pa lwen.

 . Wap sèvi pè, ou kite pitit ou mouri chwal.

Supériorité

 . Danmijann poko plen, boutèy paka jwenn.

 . Kabwit di sak nan vant li se li ki pa-l. 

 . Kapab pa soufri.

 . Gen kapab ak kapab; gen kapab pase kapab.

 . Gen toro pase toro.

 . Kafou toujou pi gran pase gran chimen.

 . Si kalmason te viann, se pa nan mitan chemen ou ta jwen li.

Support

 . Bat men ankouraje chen.

 . Bourik fè pitit pou do-l poze.

 . De mèg pa fri.

 . Men anpil, chay pa lou.

 . Li pa pitimi san gadò.

 . Misye gen deyè.

 . Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.

 . Tout moun gen yon bwa deyè bannann yo.

-T-

Temporisation

 . Bat fè-a pandan li cho.

 . Se lè kabwit fin pase wap rele fèmen baryè.

Trahison

 . Bèl fanm se traka.

 . Chen ki gen zo pa gen zanmi.

 . Fiyèl mouri, makomè kaba.

 . Lè-w genyen zanmi konnen-w.

 . Li se kouto de bò.

 . Sa-a se dènye kou ki touye koukou.

 . Se grès kochon-an ki kwit kochon-an.

 . Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

-V-

Vaches

 . Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.

 . Bèf ki gen ke long, pa janbe dife. 

 . Bèf pa janm di savann mèsi.

 . Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.

 . Bondye pouse mouch pou bèf san ke. 

 . Ou kouche sou po bèf la, wap pale-l mal. 

Valeurs

 . Kochon manje santiman-l nan po bannan-n.

 . Pito dlo-a tonbe, klabas la pa kraze.

 . Santi bon koute chè.

Vanités

 . Bèl cheve pa lajan.

 . Fe wè pa dire.

 . Kòfrefò pa swiv kòbya.

 . Larouze fè banda tout tan solèy poko leve.

 . Matla te di plis pase sa, epi li kite payas monte-l.

Vengeance

 . Bat chen-an tan mèt li.

 . Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou-a li pouri.

 . Lè-w manje pitit tig, ou pa domi di.

 . Sa nèg fè nèg Bondye ri.

 . Teke mab la jis li kase.

Vérité

 . Bèl parol pa vle di verite pou sa.

 . Bonjou-l pa la verite.

 . De je kontre manti kaba.

 . Rayi chen di dan-l blanch.

Vices

 . Abitid se vis.

 . Gen twou nan manch.

 . Tout moun gen yon gren zannon kay zofèv

Zonbi ki goute sèl, pa mande rete.

 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site